Jakość & Serwis

Jakość zobowiązuje – udowadniamy to już od lat! Kto chce przetrwać na rynku, musi się wyspecjalizować: zróżnicowane wymogi wobec jakości u klientów, szybkie i zmieniające się możliwości odbioru, trwałość i w znacznej mierze stabilne ceny – to tylko niektóre wymogi, które stawiane się dostawcom odnoszącym sukces. My przyjmujemy to wyzwanie!


Do naszych zadań należy dostarczenie klientom produktu o najlepszej jakości odpowiadającej jego wymogom. Wraz z naszymi zaangażowanymi współpracownikami i dużą ilością przemyślanych pomysłów rozwiązujemy codzienne wyzwania.

Drewno jest produktem naturalnym i dlatego też go tak traktujemy: oczywiste jest dla nas odpowiednie i profesjonalne magazynowanie i konserwacja. Zadaszone suszarnie na otwartym powietrzu gwarantują możliwie najlepsze i łagodne pierwsze suszanie drewna.


Nasze nowoczesne suszarnie zapewniają suszenie 600 m³ drewna w ciągu miesiąca. W ten sposób gwarantujemy możliwość stałej dostawy równo wysuszonego drewna, które po osuszeniu  przechowywane jest do odbioru w klimatyzowanych halach.


Transport drewna do klienta przeprowadzamy za pomocą własnego taboru samochodowego lub za pośrednictwem wybranych i wyspecjalizowanych spedytorów. Zgodnie z naszym planem oferujemy dostawę Just-in-Time i w ten sposób minimalizujemy ryzyko związane z kupnem, magazynowaniem i utratą jakości.