Wskazówki prawne / wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść

Treści na naszych stronach internetowych sporządzono z największą starannością. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność treści. Jako osoby świadczące usługi zgodnie z § 7, ustęp 1 TMG (ustawa o mediach) ponosimy odpowiedzialność za własne treści na niniejszych stronach internetowych zgodnie z prawem ogólnym. Zgodnie z §§ 8 do 10 w TMG jako osoby świadczące usługi nie jesteśmy jednak zobowiązani do kontroli przekazanych lub zakodowanych obcych informacji lub do dociekania ich okoliczności, które wskazują na bezprawną czynność. Zobowiązania do usunięcia lub blokady możliwości korzystania z informacji zgodnie z prawem ogólnym pozostają nienaruszone. Związana z tym odpowiedzialność możliwa jest dopiero od momentu wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku ujawnienia odpowiedniego naruszenia prawa treści te zostaną natychmiast usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego także i za obce treści nie ponosimy odpowiedzialności. Za treści zalinkowanych stron odpowiedzialny jest zawsze poszczególny oferent lub administrator tych stron. W momenncie linkowania, zalinkowane strony zostały skontrolowane pod względem możliwego naruszenia prawa. W momencie linkowania bezprawne treści nie były widoczne. Stała kontrola treści zalinkowanych stron, nie posiadając żadnych konkretnych przesłanek dot. naruszenia prawa, nie jest możliwa. W przypadku ujawnienia odpowiedniego naruszenia prawa linki te zostaną natychmiast usunięte.

Prawa autorskie

Przygotowane przez administratorów stron treści i dzieła na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przeróbka, szerzenie i każdego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody poszczególnego autora względnie wytwórcy. Downloady i kopie tych stron dozwolone są jedynie do użytku prywatnego, nie komercjalnego. O ile treści na tych stronach nie zostały sporządzone przez administratora, uwzględnia się prawa autorskie osób trzecich. Treści osób trzecich będą szczególnie oznakowane. Jeżeli zwrócą Państwo uwagę na naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią wskazówkę. W przypadku ujawnienia odpowiedniego naruszenia prawa linki te zostaną natychmiast usunięte.

Ochrona danych osobistych

Korzystanie z naszej strony internetowej możliwe jest z reguły bez podawania danych osobistych. O ile na naszych stronach pobrane zostaną dane osobiste (na przykład nazwisko, adres lub adres e-mailowy) następuje to, w ramach możliwości, zawsze dobrowolnie. Nie przekazujemy tych danych bez wyraźnej zgody Państwa na rzecz osób trzecich. Zwracamy uwagę, że przekazywanie danych w internecie może wykazywać braki w bezpieczeństwie (np. w podczas komunikacji pocztą e-mailową). Całkowita ochrona danych przed osobami trzecimi nie jest możliwa.
 
Wyraźnie wyrażamy sprzeciw wobec korzystania przez osoby trzecie, w ramach obowiązku złożenia impressum z opublikowanych danych kontaktowych w celu przesyłania bez wyraźnej zgody reklamy i materiału informacyjnego. Administratorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawne kroki w przypadku przesyłania nieżądanych reklam, np. przez spamy.