Nasz las – nasza przyszłość

Lasy należą do najważniejszych naturalnych zasobów na Ziemi i są tym samym znaczącą spuścizną dla przyszłych pokoleń. Firma Ulrich Thiele Import drewna GmbH przejmuje tą odpowiedzialność wobec następnych pokoleń i popiera odpowiedzialne zarządzanie tymi odnawialnymi i wartościowymi surowcami.


Forest Stewardchip Council® (FSC®) oraz Programm for the Endorsement of Forest Certification® (PEFC®) to organizacje, których celem jest odpowiedzialne zarządzanie lasami. FSC oraz PEFC w równouprawniony sposób uwzględniają ekonomię,  ochronę środowiska i szanują wartości społeczne. Ważnym instrumentem FSC i PEFC jest system certyfikujący, kontrolujący przestrzeganie standardów dobrej gospodarki leśnej w zakładach leśnych i zabezpieczający następujący etap łańcucha produktów, tak aby znakiem jakości FSC i PEFC oznakować jedynie drewno pochodzące z kontrolowanych lasów. Zasady zarządzania łańcuchem dostaw (w j. angielskim Chain-of-Custody lub CoC) kontrolują pochodzenie drewna od lasu do produktu końcowego.

Poprzez zastosowanie certyfikowanego drewna przez PEFC i FSC gwarantuje się pochodzenie produktów z odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Stosując certyfikację firma Ulrich Thiele GmbH wspiera ekonomiczną, ekologiczną i szanującą wartości społeczne gospodarkę leśną.