Ons Bos – Onze toekomst

Bossen zijn één van de belangrijkste natuurlijke reserves en daarmee ook één van de belangrijkste nalatenschappen voor toekomstige generaties. De Firma Ulrich Thiele Holzimport GmbH neemt die verantwoording tegenover de volgende generaties en pleit voor verantwoordelijke omgang met deze hernieuwbare en waardevolle reserves.

De Forest Steward Councilship® (FSC®) en het Programme for the Endorsement of Forest Certification® (PEFC®) zijn organisaties met het doel bossen door verantwoordelijk onderhoud te behouden. Centraal voor FSC en PEFC is een gelijkwaardige in acht-neming van milieu-, sociale- en economische belang. Het belangrijkste instrument voor FSC en PEFC is een certificeringssysteem waarbij het houden aan vastgelegde waarden voor bosbouw gecontroleerd wordt en een opeenvolgende produktketting verzekerd dat alleen hout uit gecontroleerde bossen van FSC en PEFC keurmerk voorzien worden. De regels in de produktketting (in het Engels:,, Chain of Custody ofwel COC) controleren de route van het hout van bos tot eindprodukt.

Door het gebruik van FSC en PEFC gecertificeerd hout wordt gegarandeerd dat de produkten onder duurzaam bosbeheer geproduceerd zijn.
Door de inzet van deze certificering  verlangt Ulrich Thiele GmbH een economisch haalbare, ecologisch zinvolle en een maatschappelijk verantwoord bosbeheer.